Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Beeld en Geluid

Procedure gebruik beamer e.d. in de eredienst

Procedure gebruik beamer e.d. in de eredienst

Uitgangspunt
De kosters zijn het centrale informatiepunt en moeten altijd zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Zij verzorgen de externe contacten en zijn de vraagbaak.

Standaardprocedure
1. Liturgie
Uiterlijk donderdagavond wordt de liturgie gemaild aan de kosters, die het doormailen aan Johan Brouwer (coördinator beamerteam) en de organist. Mevr. Meijer stelt, middels een brief, de gastpredikant op de hoogte. In deze brief staat o.a. ook een concept liturgie, kinderlied en Lied voor de Dienst. De koster belt indien nog nodig op donderdagavond de gastpredikant.

2. Filmpjes  t.b.v. de Kindernevendienst of akties voor Collecten enz.
Filmpjes die passen bij een collecte of een ander project van onze kerk kunnen voor de dienst en tijdens de collecte worden vertoond. De voorganger moet daar, uiterlijk vrijdag overdag, over worden geïnformeerd en krijgt het filmpje dan opgestuurd, door de kosters. (Ook de organist moet dan worden gemaild i.v.m. voorbereiding orgelspel!) Bij twijfel of een filmpje of i.d. passend is, contact opnemen met de voorzitter of de scriba. (Ook voorgangers van elders moeten zich confirmeren aan dit beleid.)

Filmpjes gaan dus via de koster. Die stuurt het verzoek weer door naar de coördinator beamerteam en de predikant en zo nodig naar de organist., N.B. de koster is de contactpersoon voor de gastpredikant.

3. Mededelingen
Mededelingen over kerkelijke activiteiten in de komende week kunnen voor de dienst worden vertoond, mits ze uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur worden opgestuurd aan  coördinator beamerteam. ict@gkureterp.nl
 
4. Geen improvisatie
Voor de dienst worden er verder geen liederen of andere filmpjes vertoond, zodat de gemeenteleden in alle rust wat kunnen bijpraten met hun buren en/of het orgelspel kunnen beluisteren.

5. In geval van overlijden
Is een gemeentelid de voorafgaande week overleden dan wordt dat de eerstvolgende zondag afgekondigd en het aangevraagde lied wordt gezongen. Soms vraagt dat enige improvisatie, wegens de korte termijnen.

Standaardprocedure is dat de voorzitter (of bij afwezigheid de scriba) door Gerry Kasper (of ds. van den Brink) per mail op de hoogte wordt gebracht. (Voormeldingen door de betrokken ouderling of de kosters zijn altijd welkom.)

Zodra alle gegevens binnen zijn, mailt de voorzitter (scriba) die door aan:
Voorganger
Koster
Organist
Coördinator beamerteam
Wijkouderling
Ouderling van dienst
Predikant (als die niet ook de voorganger is) 

Beamer team

Het beamteam  verzorgt bij de regietafel het beeld/geluid en de liturgie.
Het programma Easy Worship wordt hierbij gebruikt.

Wilt U/Jij meer informatie?, neem dan contact op met:
Johan Brouwer, ict@gkureterp.nl of 0512-302353