Selecteer wijze zoeken
 • Website
 • Web
Search

Ledenadministratie

Jaarboekje

Wegens de kosten worden de jaarboekjes alleen nog op verzoek verstrekt. U kunt altijd een digitale versie opvragen bij onze ledenadministrateur. Ook kunt tegen een geldelijke vergoeding nog een papieren versie krijgen.
Voor meer info mail naar: ledenadministratie@gkureterp.nl

Doorgeven van mutaties

Bij bijzonderheden als: 

 • ziekte, ziekenhuisopnamen, 
 • geboorten,
 • huwelijken
 • overlijdensberichten

  kunt u contact opnemen met de predikant en/of uw wijk- of bejaardenouderling of als dezen niet bereikbaar zijn met de preses. Verder stellen wij het op prijs dat u een geboorte-, huwelijk- of overlijdensbericht ook stuurt naar:
   
 • Kerkelijk weker: Drs. G. Kasper, Hogeweg 9, 7951 DV, Staphorst, tel. 0522 - 46 17 42 of 06 - 1043 4462
 • Preses,  J. Feenstra, Golle 34, 9247 DP, Ureterp, tel. 0512 - 30 13 77
 • Ledenadministratie Dhr. J. Hooijsma, Fazant 20, 9247 GK tel. 301733

  Alvast bedankt