19:30 uur Gebedsdienst, Wijnjewoude
Start Datum/Tijd: dinsdag 22 januari 2019 19:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Eind Datum/Tijd: dinsdag 22 januari 2019 20:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Terugkerende gebeurtenis: Eenmalige gebeurtenis
Belangrijkheid: Normale prioritijd
Categorie:
Locatie:
Omschrijving:
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van gebed (20-27 januari)
Gezamenlijke afsluiting.

Locatie: Kerk Duurswoude, Breeberchspaed 1 Wijnjewoude (Hervormde Gemeente Wijnjewoude)
Aanvang: 19:30 uur

Gemaakt door Fokje de Vries Op vrijdag 11 januari 2019 14:40