Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 21 juli 2019
Deze zondag is de tweede van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn.

Thema: Luister goed!
Op deze zondag staat Deuteronomium 6:1-12 centraal: De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee. Bij deze bijbeltekst hoort de centrale geloofsbelijdenis uit het Jodendom dat God de enige God is.

Zondag 28 juli 2019
Deze zondag is de derde van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn.

Thema: Kies voor het leven!
Op deze zondag staat Deuteronomium 30:11-20 centraal. Deze tekst maakt deel uit van een lange toespraak die Mozes houdt. Hij roept de Israëlieten op om Gods wetten altijd te blijven volgen. Als ze dat doen, kiezen ze voor het leven.

Zondag 4 augustus 2019
Thema: ik kijk omhoog naar de bergen..

Op deze zondag staat Psalm 121 centraal: Een lied voor de reis naar Jeruzalem. De dichter kijkt omhoog naar de bergen en weet dat God hem altijd beschermt.

Zondag 11 augustus 2019
Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt, en over hoe mensen daarop kunnen reageren.

Thema: Een Samaritaan helpt!
Op deze zondag staat Lucas 10:25-37 centraal: het voorbeeld van de Samaritaan die helpt.

Zondag 18 augustus 2019
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt, en over hoe mensen daarop kunnen reageren.

Thema: Het voorbeeld van het feest
Op deze zondag staat Lucas 14:15-24 centraal: een voorbeeldverhaal over een feest waarbij de gasten één voor één afzeggen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)