Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

 

Zondag 10 juni 2018
Thema: De man uit Ethiopië

Op deze zondag staat Handelingen 8:26-40 centraal: de apostel Filippus ontmoet een man uit Ethiopië, die in Jezus gaat geloven. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de vreemde opdracht die Filippus krijgt van de engel van God. 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Filippus, die de man uit Ethiopië uitleg geeft over Jezus.   

Zondag 17 juni 2018
Thema: Cornelius hoort erbij

Op deze zondag staat Handelingen 10:9-36  centraal: de droom van Petrus over het laken met reine en onreine dieren en zijn ontmoeting met Cornelius, een Romein die de God van Israël vereert.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op Petrus, die gaat begrijpen dat iedereen bij God mag horen.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Cornelius, die er alles voor overheeft om bij God te horen.

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)