Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Volg de ster!’ We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd worden in het Matteüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze mannen uit het oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij – steeds meer over deze koning

Zondag 8 december
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.

Thema: Volg de ster - Obed
Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Boaz heeft laten weten dat hij met Ruth wil gaan trouwen. Hij krijgt van de oudsten in de stadspoort een zegen mee. Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt ook hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de uitroep van de vrouwen van de stad dat Noömi een kleinzoon heeft gekregen die voor haar kan zorgen, en die de mensen zich ook later nog zullen herinneren.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de naam Obed (‘dienaar’), en op het feit dat hij in de lijst van voorouders van koning David staat.

Zondag 15 december
Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.

Thema: Volg de ster - David
Op deze zondag staat 2 Samuel 7:8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Gods belofte dat er altijd iemand uit de familie van David koning zal zijn.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op David die verbaasd is dat God hem als koning heeft uitgekozen, ook al komt hij niet uit een belangrijke familie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)