Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Veertigdagentijd project ‘Locatie Jeruzalem’

In de veertigendagentijd lezen we tijdens dit project de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus.

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie volgens Lucas aan bod:
-          Jezus gaat naar Jeruzalem
-          Jezus jaagt handelaars uit de tempel
-          Jezus deelt brood en wijn uit
-          Jezus wordt gevangengenomen
-          Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
-          Jezus komt bij Pilatus
-          Jezus is opgestaan

Zondag 21 april 2019
Thema: Jezus is opgestaan!  
Op deze zondag staat Lucas 24:1-12 centraal: Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op Petrus: hij rent naar het graf als de vrouwen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op de vrouwen: de engelen herinneren hen eraan dat Jezus gezegd had wat er met hem zou gebeuren.

Zondag 28 april 2019
Zondag 28 april is de eerste zondag uit een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn.
Ook lezen we in dit blok één psalm die bij deze verhalen past.

Thema: God stuurt vlees en brood
Op deze zondag staan delen uit Exodus 16 centraal: De Israëlieten reizen door de woestijn, en dan zorgt God voor brood en vlees. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op het feit dat er voor iedereen precies genoeg te eten is; alle mensen krijgen precies wat ze nodig hebben.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op de kruik met manna die bewaard wordt voor de toekomst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)