Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 12 januari 2020
Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. We lezen hoe de rechters Debora, Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een tijd waarin er nog geen koning in Israël is.

Thema: Rechter Debora
Op deze zondag staat Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31 centraal: het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijngeneraal Sisera.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Debora die tegen Barak zegt dat hij niet in zijn eentje tegen het leger van Sisera hoeft te vechten, maar dat God hem zal helpen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Debora die meegaat met de aarzelende Barak in de strijd tegen het leger van Sisera.

Zondag 19 januari
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. We lezen hoe de rechters Debora, Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een tijd waarin er nog geen koning in Israël is.

Thema: Rechter Simson
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons opde kracht die Simson van Gods geest krijgt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het raadsel dat Simson aan de dertig mannen opgeeft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)