Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Adventsproject: De profeten zien het al
Dit jaar lezen we op de vier zondagen van advent verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk.

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten:
1. Er komt een nieuwe leider (Micha 5:1-4)
2. Er komt een boodschapper met goed nieuws (Jesaja 40:3-11)
3. Er komt weer vreugde (Jesaja 52:7-10)
4. Er komt een nieuwe koning (Zacharia 9:9-10)
5. Jezus, de redder op wie mensen wachtten, wordt geboren (Lucas 2:1-21)

Zondag 9 december 2018
Thema: Een boodschapper met goed nieuws 
Op deze zondag staat Jesaja 40:1-11 centraal: Jesaja hoort een stem en moet bekendmaken dat God zijn volk zal bevrijden.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op God die als een herder voor zijn volk zorgt.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op de mensen die de moed niet moeten opgeven.

Zondag 16 december 2018
Thema: Er komt weer vreugde  
Op deze zondag staat Jesaja 52:7-10 centraal: God zal terugkomen naar Jeruzalem en er zal weer vrede zijn.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op God die alle mensen zal troosten.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op de vrede die komt als God er is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)