Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag  25 februari 2018
Jezus wordt verheerlijkt op de berg (Marcus 9:2-10)
Verhaalthema:
Houvast voor Jezus
Doel: De kinderen leren dat God mensen regelmatig tekenen van hoop en licht geeft.

Projectthema:
Houvast voor onderweg
Jezus wordt bij de verheerlijking op de berg door Mozes en Elia bemoedigd op weg naar zijn sterven. Dat geeft hem kracht het lijden op zich te nemen. Ook ons wil God regelmatig bemoedigen om hoopvol te blijven onderweg naar zijn koninkrijk. Dor resultaten van ons geloven, door de ontmoeting met medegelovigen of door iets anders dat ons hart verwarmt met zijn aanwezigheid.

Zondag 4 maart 2018
De betekenis van de tempel (Johannes 2:13-22)
Thema: Vergeet niet: God is heilig
Doel: De kinderen leren dat God overal en altijd gehoorzaamheid vraagt.

Projectthema: Speciaal voor Hem
De nieuwe schepping is niet alleen een geschenk van Jezus, maar ook een opdracht aan ons. Jezus wilde dat de tempel een eerbiedige gebedsplaats was. Zo moet ook ons hart, waarin God door zijn Geest woont, een heilige plek zijn. Wie Jezus wil volgen, leeft voor Hem, naar Gods geboden.

Paasproject ‘De nieuwe schepping’
In dit project leggen we de verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

Op de projectplaat wordt een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft het leven en sterven van Jezus. We trekken parallellen met dingen die we in de schepping (de wereld)zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.

Thema’s
-          Begin van vernieuwing
-          Hoopvol door de pijn
-          Houvast voor onderweg
-          Speciaal voor Hem
-          Meer dan genoeg
-          Geven brengt leven
-          Geen gewone koning
-          Leven in Gods licht  


Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.
Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)