Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

'Het begin van de wereld’

 

Vanaf zondag 8 april 2018 starten we met een blok van 6 teksten over het begin van de wereld. In dit blok lezen we 1 psalm en 5 verhalen uit het Bijbelboek Genesis. Uit Genesis lezen we over de schepping van de hemel en de aarde en van alles wat daar leeft, de eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de grote overstroming en de toren van Babel.

 

Zondag 22 april 2018

Thema: Adam en Eva

Op deze zondag staat Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24 centraal: Adam en Eva mogen van God niet eten van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is, maar ze doen het toch. Daarom worden ze weggestuurd uit de tuin van Eden.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op Adam en Eva, die niet luisteren naar God: ze eten toch van de vruchten van de boom van goed en kwaad.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op de gevolgen van het eten van de vruchten van deze boom: Adam en Eva worden weggestuurd uit de tuin van Eden.

Zondag 29 april 2018

Thema: Kaïn en Abel

Op deze zondag staat Genesis 4:1-16 centraal: Adam en Eva krijgen twee zonen, Kaïn en Abel. Kaïn vermoordt zijn broer Abel, hoewel God Kaïn had opgeroepen om zijn jaloezie en woede de baas te blijven.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de vraag van Kaïn: ‘Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?’
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op wat God tegen Kaïn zegt: ‘Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.’

Zondag 6 mei 2018
Thema: Noach

Op deze zondag staat Genesis 6:9-9:17 centraal: Noach, zijn gezin en een heleboel dieren worden gered van de grote overstroming. Na de overstroming geeft God een teken van zijn belofte van trouw voor de mensen: de regenboog.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de belofte van God, die hij zichtbaar maakt met de regenboog.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Noach, zijn familie en dieren, die wachten op een teken van leven dat duidelijk maakt dat de aarde weer droog is.


Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)