Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 10 december 2017
Gabriël komt bij Maria
Lucas 1:26-38
Op 2e adventszondag gaat het over Maria die van de engel Gabriël hoort dat ze een kind zal krijgen.

Zondag 17 december 2017
Het lied van Maria
Lucas 1:39-56
Op 3e adventzondag gaat het over Maria die op bezoek gaat bij haar familielid Elisabet. Als Maria Elisabet begroet, trappelt Johannes in de bui van Elisabet. Elisabet herkent in Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken.


Adventsproject ‘God maakt een nieuw begin’

Dit jaar lezen we in de adventstijd het verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus. Het gaat over:
-          De aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus
-          De manier waarop de mensen daarop reageren
-          De bijzondere geboorte van Johannes en van Jezus

Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes. In de adventstijd gaan we het hebben over de volgende onderwerpen:
-           3 december: Lucas 1:5-25 Een zoon voor Zacharias en Elisabet
-          10 december: Lucas 1:26-38 Gabriël komt bij Maria
-          17 december: Lucas 1:39-56 Het lied van Maria
-          24 december: Lucas 1:57-60 Johannes wordt geboren
-          25 december: Lucas 2:1-21 Jezus wordt geboren


Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.
Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)