Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 10 februari 2019
Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte.

Thema: God vertelt zijn naam aan Mozes
Deze zondag staat Exodus 3:1-15 centraal: God roept Mozes vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op God die zijn volk wil bevrijden uit Egypte. 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op God die zijn volk wil bevrijden uit Egypte. 

Zondag 17 februari 2019
Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes.  

Thema: De tien straffen
Op deze zondag staat Exodus 10:1-20 centraal. Hier gaat het over de achtste van de tien straffen (plagen) in Egypte. Deze keer stuurt God sprinkhanen die alles zullen opeten. 

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de sprinkhanen die overal komen. 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op God die ervoor zorgt dat de farao niet luistert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)