Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 13 oktober 2019
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over Paulus. We lezen hoe hij in Jezus gaat geloven, dat hij op reis gaat om over God en Jezus te vertellen, en hoe hij op één van zijn reizen in een storm terechtkomt en schipbreuk lijdt. 

Thema: Paulus komt op zee in een storm terecht
Op deze zondag staat Handelingen 27 centraal: Paulus reist op zee en komt in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die wil dat iedereen op het schip wat gaat eten: als de mensen zien hoe hij het brood in stukken breekt en begint te eten, krijgen ze nieuwe moed.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Paulus die naar de keizer in Rome toe moet; vanwege Paulus zal God alle mensen op het schip redden.


Zondag 20 oktober 2019

Thema: Een lied over de tempel
Op deze zondag staat Psalm 84 centraal: een lied over de tempel. De tempel is het huis van God. Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de gedachte dat zelfs mussen en zwaluwen een plek hebben in Gods tempel, dicht bij God.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de gedachte dat de dichter liever één dag in de buurt van God en zijn tempel wil zijn dan duizend dagen ergens anders. 

Zondag 27 oktober 2019
Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome:
- het begin van de brief waarin Paulus zijn lezers groet (in Romeinen 1)
- een tekst over God die de mensen wil redden (in Romeinen 3)
- een tekst over Gods liefde voor de mensen (in Romeinen 8).

Thema: Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome
Op deze zondag staat Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome groet Paulus zijn lezers.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die brieven schrijft en daarin vertelt over God.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de wens die Paulus voor zijn lezers heeft aan het begin van zijn brief: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)