Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Op zondag 22 juli wordt er gestart met een blok met 5 teksten over Jakob. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, en de kleinzoon van Abraham en Sara.  Hij is de 3e stamvader van het volk van Israël. De thema’s die aan bod komen zijn:
1.      Jakob en Esau
2.      Jakob bedriegt Isaak
3.      Jakob heeft een droom
4.      Lea en Rachel
5.      Jakob vecht in de nacht

Zondag 22 juli 2018
Thema: Jakob en Esau
Op deze zondag staat Genesis 25:19-34 centraal: de geboorte van Jakob en Esau.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op God die kiest voor de jongste zoon. Dat is bijzonder, omdat eigenlijk de oudste zoon het belangrijkst was.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Esau die andere dingen belangrijker vindt dan zijn rechten als oudste zoon. Hij kijkt alleen naar het nu, en niet naar de toekomst.  

Zondag 29 juli 2018
Thema: Jakob bedriegt Isaak 
Op deze zondag staat Genesis 27:1-30 centraal: Jakob die zijn vader Isaak bedriegt en zo de zegen steelt die voor zijn oudere broer bedoeld is.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op Rebekka die de regie neemt en er zo voor zorgt dat Isaak Jakob zegent, in plaats van Esau.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op de zegen die Jakob krijgt.  

Zondag 5 augustus 2018
Thema: Jakob heeft een droom 
Op deze zondag staat Genesis 28:10-22 centraal: Jakob is onderweg naar zijn oom Laban als hij een bijzondere droom krijgt.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de belofte die God aan Jakob meegeeft. God zal Jakob beschermen en bij hem zijn.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op dromen die een verbinding kunnen zijn tussen de hemel en de aarde.

Zondag 12 augustus 2018
Thema: Lea en Rachel 
Op deze zondag staat Genesis 29:14-30 centraal: Jakob die met Lea en Rachel trouwt.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op Jakob die heel veel van Rachel houdt en daar alles voor overheeft.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Laban die Jakob bedriegt, net zoals Jakob eerder zijn vader Isaak heeft bedrogen.

Zondag 19 augustus 2018
Thema: Jakob vecht in de nacht 
Op deze zondag staat Genesis 32:23-32 centraal: Jakob vecht in de nacht met een onbekende man.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de zegen die Jakob aan de onbekende man vraagt. Wat is zegenen?
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Jakob die met God geworsteld heeft.

Zondag 26 augustus 2018
Thema: De man die niet kan lopen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)