Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Op zondag 14 oktober wordt er gestart met een blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. De thema’s die aan bod komen zijn:
1.      Jezus zegent de kinderen
2.      Een rijke man komt bij Jezus
3.      Bartimeüs kan weer zien
4.      Een arme weduwe geeft geld

Zondag 14 oktober 2018
Thema: Jezus zegent de kinderen
Op deze zondag staat Marcus 10:13-16 centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk).

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag staat Jezus centraal die de kinderen zegent.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het erom dat kinderen een voorbeeld zijn voor hoe je bij Gods nieuwe wereld kunt horen.  

Zondag 21 oktober 2018
Thema: Een rijke man komt bij Jezus 
Op deze zondag staat Marcus 10:17-27 centraal: Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons deze reeks op Jezus zelf. Vandaag staat de uitspraak van Jezus centraal dat het voor een rijk mens moeilijk is om in Gods nieuwe wereld te komen, maar dat voor God alles mogelijk is.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het om de reactie van de rijke man als hij hoort dat hij al zijn geld moet weggeven. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)