Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Zondag 23 juni
Thema: Het geloof van een Romeinse officier
Op deze zondag staat Lucas 7:1-10 centraal: Jezus maakt de slaaf van een Romeinse officier beter.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op de officier die denkt dat Jezus de macht heeft over ziekte, net zoals hij zelf macht heeft over zijn soldaten. 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Jezus die onder de indruk is van het grote geloof van de officier. 

Zondag 30 juni 2019
.  
Thema: Jezus bij Marta en Maria
Op deze zondag staat Lucas 10:38-42 centraal: Jezus is op bezoek bij de zussen Marta en Maria.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 richten we ons op Maria die aandachtig naar Jezus luistert.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 richten we ons op Jezus die tegen Marta zegt dat zij zich niet zo veel zorgen hoeft te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)