Allerhandepot

Laatste Nieuws

Zegelactie 

Heeft u misschien nog waardepunten liggen waar u niets mee doet? Zou u dan willen overwegen deze aan de Allerhandecommissie te schenken?
Wij denken dan aan bv Douwe Egberts- of Poiesz punten, maar ook heel veel andere punten zijn welkom.
Wij kunnen ze dan inleveren voor cadeaus, die we kunnen verloten of verkopen op de rommel- of boekenmarkt.
De opbrengsten zijn uiteraard voor onze goede doelen.

In de hal van de kerk komt een bus te staan, waar u ze in kunt leveren, maar natuurlijk kan dat ook bij één van de commissieleden. 

Commissie Allerhande.De allerhandepot organiseert jaarlijks acties om geld op te halen.

Een aantal acties zijn:
– jaarlijkse rommelmarkt
– jaarlijkse boekenmarkt
– rolladeverkoop

Ons doel is om het opgehaalde geld te besteden aan verbeteringen in ons kerkgebouw.
U kunt denken aan de installatie van beeld en geluid, verlichting van het kerkgebouw,
of andere “aanpassingen” die op ons pad komen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met een lid van onze commissie.

* Commissieleden zijn:
Lolke Lindeboom 
Hinke de Wolff
Tjeerd Wouda Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester 
 303051
 303331        Tietsje Lindeboom
Sjoerdsje Spoelstra
Jelly de Jong302850
850448
542006