Festival 316

Samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest Wijnjewoude

In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude. Daarom is besloten om vanaf het pinksterweekend van 2017 gezamenlijk een compleet nieuw evenement te organiseren.

Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude voor alle christenen in Noord Nederland. We willen hiermee uitdrukking geven aan de eenheid van de Kerk van Jezus Christus (Joh. 17:21).

Voor de organisatie van dit nieuwe evenement worden de werkgroepen van beide festivals samen gevoegd. De besturen blijven zelfstandig, een afvaardiging van beide besturen geeft sturing aan de organisatie van dit nieuwe evenement waarin de uitstorting van de Heilige Geest centraal staat.

Willem Jongsma, voorzitter Unite in Christ