Gespreksgroepen

Ontmoetingsgroepen

Gebedskring

Als gebedskring komen we 1 keer per maand bij elkaar en hebben wij een gebedsmoment. Wij zingen een aantal liederen, lezen een Bijbelgedeelte, en gaan met elkaar in gebed. Wij bidden voor de zieken, eenzamen, kerk en samenleving, het wereldgebeuren, en waar mensen in de kring zelf mee komen.

De gebedsgroep is een kleine vaste groep van gemeenteleden. Meer mensen zijn welkom om mee te komen bidden.

Zelf kunt u ook gebedspunten inbrengen. Hebt u er behoefte dat er voor uzelf, of voor iemand anders, of voor een situatie wordt gebeden, dan kunt u dat ons doen laten weten. Hebt u gebedspunten, dan kunt u bellen naar: 0512-301658

Of u kunt een mail sturen naar: krikke001@kpnmail.nl

Wij wachten op uw reactie.

Namens de gebedskring:
Sjoerd Krikke

Vrouwengespreksgroep ‘Fébé’

De Vrouwengespreksgroep vergadert eens in de veertien dagen op woensdagavond.

De juiste datum wordt in Kerknieuws en op de website bekend gemaakt.

Bestuur:

Presidente:               L. Doeven-Wind,          Toarteltoan 7, 9247 GB  Ureterp                Tel. 0512-302281

Presidente:              G. Nicolai-Veenstra,      Seine 20, 9247 BE  Ureterp                        Tel. 0512-301743

Secretaresse:          J. de Vries-Paulusma,   Bouekers 25, 9247 AN  Ureterp                  Tel. 0512-302971

Penningmeester:     A. Havinga-Klooster,     Wilster 25,  9247 GS  Ureterp                     Tel.  0512-303370

Grutte Pier

Wat is dat: Grutte Pier?

Nu en dan zien we in onze kerkdiensten stoere mannen met een helblauwe T-shirt en het opschrift: Grutte Pier. Menig gemeentelid vroeg zich af wat dat nu weer was. De redactie heeft die vraag doorgespeeld naar “Grutte Pier” zelf:

“Mannenbeweging Grutte Pier gaat het 2e seizoen in. We hebben vorig jaar ontdekt hoe God ons, Friese mannen, een bijzondere plek heeft gegeven. Er zijn karakters gevormd, keuzes gemaakt en nieuwe vriendschappen ontstaan.

Door het hele jaar heen komen we met meer dan 150 mannen twaalf vrijdagavonden samen om na te denken over de plek die God voor ons heeft in ons gezin, Zijn Koninkrijk en onze omgeving, de gemeente waarvan we deel zijn. Tijdens deze avonden is er een spreker die met ons nadenkt over een bepaald thema en het gesprek op gang helpt. Halverwege de avond begint het informele gedeelte en zijn we mannen onder elkaar met een hapje en een drankje.

Ga met ons het avontuur aan om jouw plek als man te ontdekken en in te nemen!
Geef je op via www.fryskegruttepier.nl