Kinderkledingbeurs

De kinderkledingbeurs is in 1997 in eerste instantie ontstaan om geld te verzamelen.
Op deze manier werd een steentje bijgedragen aan de nieuwe stenen vloer van de kerk.
We zijn begonnen met een uitstalruimte van de toenmalige hal. Inmiddels is de kinderkledingbeurs uitgegroeid tot een groot succes, met als gevolg dat er een uitbreiding heeft plaatsgevonden, en gebruik wordt gemaakt van de gehele hal en de twee aangrenzende lokalen.

Er wordt drie keer in het jaar een beurs gehouden. Eén in het voorjaar, de nazomer, en in de winter. Mensen die kleding inleveren kunnen de helft van de opbrengst van de verkochte kleding terug ontvangen.
De rest van de opbrengst is nog steeds voor de kerk.
Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om de gehele opbrengst aan de kerk te doneren.

Het grote succes is mede te danken aan de vele vrijwilligers die ons op de maandagochtend helpen met de opbouw en het uitleggen van de kleding. Evenzo op de dinsdagochtend helpen er weer ± 14 vrouwen met opruimen en afbreken.
Ook tijdens de verkoop zijn er vrouwen bezig om de kleding netjes neer te leggen, zodat er steeds overzicht blijft om kleding uit te zoeken en te kopen.

De ingebrachte en gesorteerde kleding krijgt op drie kledingbeurzen een kans om verkocht te worden. Na de derde keer gaat deze kleding naar Dorcas, waar het alsnog een bestemming krijgt.

Een ieder, die na dit verhaal gelezen te hebben nieuwsgierig is geworden, is van harte welkom op de volgende kinderkledingbeurs. Niet alleen ouders van kinderen zijn welkom, ook grootouders zijn van harte welkom.

Sanne en Feikje Veenstra
Kulens 20 (Ureterp)
Tel: 0512-302812