Nieuws

Corona virus

Onze regering heeft met betrekking tot het indammen van het coronavirus een aantal maatregelen afgekondigd. Dit betekent ook voor ons als Ontmoetingskerk de nodige aandacht en aanpassingen.

Zo moeten voorlopig (in ieder geval tot 6 april) samenkomsten met meer dan honderd mensen worden afgelast.
 De Classis Fryslân adviseert ook dringend om kerkdiensten met kleinere aantallen kerkgangers niet door te laten gaan. Dit geldt dus ook voor onze kerk.

Als moderamen hebben we besloten om hier als volgt mee om te gaan.

Er zullen wel diensten zijn maar dus zonder kerkgangers.

U kunt de diensten volgen via

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1254-PKN-Ontmoetingskerk-Ureterp/events