Contact

Gereformeerde kerk (PKN)

Mounestrjitte 12
9247 AM Ureterp
0512-302687

PraesesJan Feenstramail 
   
ScribaJan Verdel mail 
   
Predikant Arjan Boumanmail 
Bouekers 2
9247 AR Ureterp
Tel 06-57616871

Ziekte en ziekenhuisopnames melden bij Ds. Arjan Bouman en wijkouderling

vrije dagen zijn op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag. U wordt verzocht dit te respecteren, tenzij er sprake is van crisis.
   
OuderenpastoraatGerry Kaspermail
   
Ledenadministratie   Jan Hooijsmamail
 Geboorte, huwelijk, overlijden melden bij de ledenadministratie en wijkouderling.

 
   
Koster Theresia Veenstra-ten Hoor tel: 0512-302425 
   
Boekhouder Simon de la Fertémail 
   
WebmasterJob Koehoornmail                            
   
Ict-commissie  
Beeld en Geluid  
Johan Brouwer        mail
   
 Classis Website 

Vertrokken en toch lid willen blijven?

Wanneer jeugdigen wegens hun studie of werk elders op kamers gaan wonen dan zal via de geautomatiseerde
Landelijke Leden Administratie van de PKN uw dochter/zoon automatisch als lid van onze kerk uitgeschreven en aangemeld worden bij een kerk in de nieuwe woonplaats.

Wilt u dat niet dan moet u zelf actie ondernemen!

Het is mogelijk dat uw dochter/zoon voorkeurslid van onze kerk wordt.

Stuur een mail naar de ledenadministratie, ledenadministratie@gkureterp.nl en deze zullen een formulier opsturen om het voorkeurlidmaatschap aan te vragen voor u.

Jaarboekje

Wegens de kosten worden de jaarboekjes alleen nog op verzoek verstrekt. U kunt altijd een digitale versie opvragen bij onze ledenadministrateur. Ook kunt tegen een geldelijke vergoeding nog een papieren versie krijgen.
Voor meer info mail naar: ledenadministratie@gkureterp.nl

Doorgeven van mutaties

Bij bijzonderheden als: 

 • ziekte, ziekenhuisopnamen, 
 • geboorten,
 • huwelijken
 • overlijdensberichten

  kunt u contact opnemen met de predikant en/of uw wijk- of bejaardenouderling of als dezen niet bereikbaar zijn met de preses. Verder stellen wij het op prijs dat u een geboorte-, huwelijk- of overlijdensbericht ook stuurt naar:
   
 • Kerkelijk weker: Drs. G. Kasper, Hogeweg 9, 7951 DV, Staphorst, tel. 0522 – 46 17 42 of 06 – 1043 4462
 • Preses,  J. Feenstra, Golle 34, 9247 DP, Ureterp, tel. 0512 – 30 13 77
 • Ledenadministratie Dhr. J. Hooijsma, Fazant 20, 9247 GK tel. 301733

  Alvast bedankt