College van Kerkrentmeesters

Heel algemeen kan de taak van het college van kerkrentmeesters als volgt worden geformuleerd:
Het beheer van de stoffelijke aangelegenheden van de kerk. Dit beheer valt uiteen in de volgende drie hoofdactiviteiten:

1. Financieel:
Zorg dragen dat de verplichtingen van de kerk worden nagekomen (quota, personeelskosten, etc.). Het jaarlijks en zo nodig tussentijds opstellen van een begroting, balans en afrekening.
Zorg dragen voor een goed systeem van vaste vrijwillige bijdragen, alsmede de inning van deze bijdragen en eventuele andere inkomsten.
Het adviseren aan de kerkenraad over collecte¬roosters, financiële acties, het aangaan en aflossen van geldleningen, het vaststellen van financiële regelingen voor predikant(en) en organist(en), en het doen van voorstellen voor personele zaken.

2. Bezittingen:
Zorg dragen voor het onderhoud en verantwoord gebruik van de bezittingen van de kerk.
Adviseren aan de kerkenraad over groot onderhoud, bouw en verbouw, koop en verkoop enz. van gebouwen en overige bezittingen.

3. Organisatie:
Adviseren aan de kerkenraad over de financiële aspecten en consequenties van organisatorische aangelegenheden.

Fiscale behandeling van uw VVB

Heeft u er wel eens bij stil gestaan om uw VVB op een andere manier te regelen?

Wat een vreemde vraag zult u wellicht nu denken. Toch is het zo dat u giften op een tweetal manieren kunt doen, waarbij de behandeling bij uw mogelijke aangifte Inkomstenbelasting verschilt.
Gewone giften zijn pas aftrekbaar boven een drempel die afhankelijk is van uw inkomen. Als u zich echter voor tenminste 5 jaar verbindt om aan een levensbeschouwelijke of algemeen nut beogende instelling (zoals bijvoorbeeld een kerk) ieder jaar een bepaald bedrag te schenken, zijn die giften per jaar geheel aftrekbaar. Voorwaarde daarvoor is wel dat dit dan wordt vastgelegd.

Waarom vermelden wij dit?
Omdat u wellicht op deze manier fiscaal meer voordeel kunt behalen, vooral als u behalve uw VVB verder weinig giften heeft.

Wat heeft uw kerk hieraan?
Wij geven u dit ter overweging omdat het op zo’n manier voor u mogelijk wordt om méér VVB aan de kerk te geven, iets waar de kerk gezien jaarlijks stijgende kosten wel behoefte aan heeft. En toch hoeft door het grotere fiscale voordeel u dit niets extra te kosten!

Wat kost mij dit?
Niets! Tegenwoordig zijn er standaardformulieren beschikbaar vanuit de belastingdienst, die u samen met de kerk in kunt vullen. Dat is voldoende.

Kortom: neemt u eens in overweging om uw VVB in het vervolg op een dergelijke manier te doneren aan de kerk. Een aantal kerkleden doet dit inmiddels al.
Heeft u interesse hiervoor, maar heeft u toch nog vragen: neemt u dan contact op met de boekhouder van onze kerk Simon de la Ferté (tel. 303503).

Het College van Kerkrentmeesters

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij “De Blommerij”, Weibuorren, tijdens de winkelopeningstijden.
De collectebonnen zijn te koop in vellen van 20 stuks à 1 euro per bon; dus 20 euro per vel.

U ontvangt bij aankoop een betalingsbewijs, zodat deze giften aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte. De collectebonnen kunnen gebruikt worden voor iedere collecte in onze kerk. Met eventuele vragen kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters.