Moderamen

Het moderamen of dagelijks bestuur van de kerk is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bestuur van de hele gemeente. De motor van dit geheel zijn veelal de preses (voorzitter) en de scriba (secretaris). Zij zorgen ervoor dat alle binnenkomende berichten en signalen tijdig worden geagendeerd, besproken en afgehandeld en dat de kerkenraad en de gemeente goed wordt geïnformeerd.
Daarnaast maken ook de predikant en de vice-voorzitter deel uit van het moderamen.

Het moderamen doet het voorwerk voor de vergaderingen van het