Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat van onze gemeente bestaat uit 5 ouderlingen die regelmatig alle gemeenteleden boven de 75 jaar bezoeken.
Voor bejaarden die dat willen, kan er tevens voor een bezoekdame worden gezorgd.
Dit is vooral van belang voor de ouderen die wonen in het zorgcentrum “de Lijte” of de hierbij aangrenzende aanleunwoningen.
Met de kerst wordt aan alle ouderen een kerstattentie met een kaartje bezorgd.
Als men jarig is krijgt men namens de kerk een bloemetje met uiteraard een bezoekje.
In ”de Lijte” komen de ouderen van “de Lijte” en enkelen die er om heen wonen ook samen om met de gemeente het Heilig Avondmaal via de verbinding van beeld en geluid te vieren. Dit wordt verzorgd door het ouderen pastoraat en 2 diakenen.

Avondsluiting De Lijte

Iedere 2de donderdag van de maand wordt door de gezamenlijke kerken van Ureterp, Frieschepalen, Wijnjewoude, Siegerswoude en Bakkeveen een avondsluiting georganiseerd in het woonzorgcentrum De Lijte te Ureterp.
Bij toerbeurt wordt de avondsluiting voorgegaan door iemand van de deelnemende kerkgenootschappen.
De avondsluiting begint normaal om 19.00 uur en u bent van harte welkom om dit samen met bewoners van het woonzorgcentrum bij te wonen.

Donderdag 19 maart
Donderdag 30 april
Donderdag 18 juni Donderdag 30 juli

Senioren beleidsplan 2017-2019

Download beleidsplan

drs. Gerry Kasper – Holwerda

Na een lange periode werkzaam te zijn geweest in de verpleging, had ik behoefte om de studie voor geestelijk verzorger te gaan volgen. Dat was een grote wens om als geestelijk verzorger er voor mijn naaste te zijn in tijden van geloofscrisis, ziekte, rouw- en verlies, angst, verdriet en pijn.

Vanuit de verpleging had ik ervaren dat de mens op zijn levensweg soms te maken met krijgt existentiële vragen. Geloof en ziekte kunnen je uit balans halen, waardoor je geloofsovertuiging veel vragen oproept en de mogelijkheid bestaat dat er een geloofscrisis ontstaat. 

Daarvoor was het belangrijk eerst de opleiding tot kerkelijk werker in Zwolle te volgen. Het leertraject vond een vervolg aan de Theologische Universiteit te Kampen. Acht jaren waren er nodig voordat ik de opleiding Theologie en Geesteswetenschappen kon afronden. Ondertussen was ik al werkzaam als geestelijk verzorger in verpleeghuis Myosotis in Kampen. 

De verbinding tussen geloof, God en de mens en zijn welzijn was voor mij de roeping om de opleiding Theologie en Geesteswetenschappen te volgen. Verschillende opleidingen volgden daarna  o.a. Ethiek in de zorg; palliatieve zorg, moreel beraad; rouw- en verliestherapie, trauma- en crisisbegeleiding en existentiële zielzorg.

Dan doet zich de mogelijkheid voor om in de PKN gemeente van de Ontmoetingskerk als seniorenpastor verbonden te zijn met de senioren. Een uitdaging en ook een zegen om in deze gemeente de verbinding te mogen leggen tussen senioren en de andere generaties vanuit geloof en zingeving.

De komende tijd blijf ik in de gemeente zoeken naar verbinding met God en naar elkaar.