Deep Dive

Deep Dive is een verdiepingsgespreksgroep voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 18 t/m 24 jaar die ongeveer 1 keer per maand samenkomt.

Op dit moment zijn er 3 Deep Dive groepen: twee op zondagavond, één op woensdagavond. Wil jij ook geloofsverdieping in een groep zoals bij “Deep Dive”, dan horen we dit heel graag!! We gaan dan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om nog een groep(en) te starten. Meld je per e-mail of app (0657616871) aan bij ds. Arjan Bouman. Bij één groep op zondagavond en de groep op woensdagavond kunnen nog meer personen bij, je bent welkom! De groepen worden geleid door gemeenteleden die jou graag beter willen leren kennen en kennis en ervaring hebben.

Deep Dive is 30 september 2018 begonnen als een “pilot” met één groep, maar nu zijn er inmiddels al 3. Tijdens de voorbereiding van de jeugdmeeting – begin juli -, is door een aantal jonge mensen de wens uitgesproken om een gespreksgroep te starten waar rustig de tijd is om intensief met elkaar in gesprek te gaan. Verdieping en gesprek zal er zijn over onderwerpen en thema’s die de deelnemers op de 1e avond zelf hebben ingebracht.

Naast Deep Dive is er uiteraard ook de mogelijkheid om GIF-G (16+ &18+) en /of belijdenis catechese te volgen. Je hoeft niet per-se te kiezen, je mag ze ook allebei volgen.


Ik hoop dat je jouw plek weet te vinden en we met elkaar mogen groeien in geloof!

ds Arjan Bouman