JJP

Het JJP is de benaming voor alles wat met jeugd en jongeren te maken heeft…
Jeugd en Jongeren Pastoraat.

Onze missie is: Kinderen en jongeren kennis laten maken met het geloof in God en vooral ook kinderen en jongeren helpen zelf een relatie op te bouwen mét onze God.

Dit doen we op verschillende manieren.

1. God, geloven, wat betekent het voor mij?

De jongeren in onze gemeente krijgen catechese (Transmission) waarin ze leren wat de Bijbel ons vertelt wie God is en wat Hij kan en wil betekenen voor hen. We hopen deze boodschap ook over te brengen in onze jeugddiensten (Meeting God). Daarnaast wordt er in het clubwerk (Rock Solid en Solid Friends) ook verteld over God/Jezus maar krijgen jongeren hiernaast de mogelijkheid om op een ontspannende manier elkaar te ontmoeten.
Verder is er de Kinder Neven Dienst (nagenoeg elke zondag, voor groep 1 t/m 8) Come Together (tienernevendienst, ongeveer om de 3 weken) tijdens een deel van de kerkdienst. 

2. Ben ik soms de enige die in God gelooft of me daarin wil verdiepen….

Natuurlijk niet!
Ook willen we jongeren activiteiten bieden die we gezamenlijk ondernemen maar die wel duidelijk een christelijke inhoud hebben, bijvoorbeeld Strandheem Festival, Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude en de EO jongerendag. Daarnaast stimuleren we om naar de jeugddiensten van de omliggende kerken te gaan.

3. Kerk zijn, doe je niet alleen! Ook niet als je jong bent!

Sociale binding is erg belangrijk in deze leeftijd – het gaat ook om het ontmoeten van elkaar en het “samen doen”. Belangrijk is dus dat de kerk ook hierin voorziet, als de jongeren graag in de kerk aanwezig zijn komt immers vanzelf de mogelijkheid met hen te spreken over de betekenis van geloven, de betekenis van God in hen leven, hun vragen en verwachtingen. Daarnaast geeft ontmoeting met de jeugd ook de mogelijkheid vorm te geven aan onze pastorale functie als jeugdouderlingen/jeugdvrijwilligers in het algemeen en kerkelijk werker/predikant.
Daarom organiseren we ook een aantal leuke activiteiten gericht op ontmoeting en gezellig samenzijn!

Zo geven we dus op een drietal manieren vorm aan ons jeugdwerk:
1. Door met jongeren in gesprek te gaan over God, geloven, de Bijbel – wie is God voor mij?

2. Door jongeren ook buiten de kerkmuren duidelijk te maken dat ze niet alleen zijn als jonge christenen, dit werkt zeer bemoedigend en opbouwend.

3. Door jongeren juist ook in de kerk een sociale binding aan te bieden, die enorm belangrijk is (misschien wel cruciaal) in deze tijd van hun leven, als jongeren rond hun 18e nog steeds een eigen plek hebben in de gemeente is de kans groter dat ze zich ook kunnen ontwikkelen in hun geloofsleven!