Kindernevendienst

Kindernevendienst

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Zondag 1 maart 2020
Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn.

Thema: Jezus vertelt over het echte geluk
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de eerste zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben: voor hen is Gods
nieuwe wereld.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vierde zegenspreuk: Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die doen  wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wanneer u vragen heeft, op- en aanmerkingen heeft of ons als kindernevendienstleiding eens wilt spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt de desbetreffende leiding van die zondag gewoon aanspreken, of mailen naar onderstaand adres.

Als uw kind (langdurig of ernstig) ziek is, zou het fijn zijn als u ons daarvan op de hoogte brengt. Dan kunnen we als kindernevendienst daar de nodige aandacht aan besteden.

Mailadres: kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Met een hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marije Veenstra (voorzitter) & Dorina Postma (secretaris)

Kindernevendienst

Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8.
Voor de schriftlezingen verlaten de kinderen de kerk om naar de nevendienst te gaan.
Voordat ze kerk verlaten wordt er eerst met de gemeente een kinderlied uit de Evangelische Liedbundel gezongen. Dit kinderlied past vaak bij het thema van de kindernevendienst.
Ook worden eerst de kaarsjes aangestoken ( met de paaskaars). Elke groep neemt een lantaarntje met het kaarsje mee naar de nevendienst ondertussen wordt het lied “We gaan voor even uitelkaar” gezongen.

Hoe ziet het programma eruit:
– Inleidend gesprekje met de kinderen met betrekking tot het thema
– Bijbelverhaal vertellen
– Bidden
– Napraten aan de hand van gespreksvragen over het Bijbelverhaal ( met name bij de oudere groepen)
– Bijpassend werkje maken (jonge groepen)
– Puzzel o.i.d. maken (oudere groepen) 

Tijdens de collecte komen de kinderen weer in de kerk.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de kindernevendienst (Marije Veenstra) of via de mail kindernevendienst_pkn_ureterp@outlook.com

Links

Links met kleurplaten en kindernevendienstmateriaal

www.bijbelkleurplaten.nl
www.bijbelverhalen.nl
www.gkvapeldoornzuid.nl
www.kindengeloof.nl 
www.gelovenisleuk.nl